Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/99) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin nimi: Zimiton asiakasrekisteri (jäljempänä ”Rekisteri”)

Rekisterinpitäjä: Zimito (y-tunnus: 1981913-9), Steniuksentie 26 TA 40 00320 Helsinki (jäljempänä ”Zimito”)

Rekisteriasioita hoitava henkilö: Kimmo Kivimäki, puhelin: 040 75 71 500, Sähköposti: info.zimito@gmail.com

Rekisterin pitämisen peruste: Koulutettujen hierojen laillinen vaatimus pitää asiakasrekisteriä. Reksiterikortti luodaan ensimäisellä käynnillä.

Rekisterin käyttötarkoitus:

Rekisterin tietoja käytetään asiakkaiden tietojen tallentamiseen ja hierontakäyntien ja tehtyjen hierontojen merkitsemiseen, hoidon suunnitteluun ja seurantaan, analysointiin, tilastointiin ja kehittämiseen. Käyttäjätietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa. Asiakasrekisteriä käytetään asiakkaiden hoitoaikojen varaamiseen verkkosivuilta. Sinne tallentuu asiakkaan nimi, puhelinnumero ja varattu aika. Varauspalvelun tuottaa ulkopuolinen palveluntarjoaja Timma (https://timma.fi/privacy). Korttimaksujärjestlmänä on käytössä iZettle maksujärjestelmä (https://www.izettle.com/fi/yksityisyyden-suoja) Rekisterin tietoja voidaan käyttää Zimiton omissa rekistereissä mm. tarjonnan kohdistamiseen luovuttamatta käyttäjätietoja ulkopuolisille tahoille. Asiakkailla on mahdollisuus kieltää tämä toiminta.

Rekisteri sisältää käyttäjästä seuraavia tietoja: Etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, postiosoite, puhelinnumero, tiedot tehdyistä hieronnoista, hieronnan hoitosuunnitelmia ja muut mahdolliset hoitoon liittyvät tiedot.

Säännönmukaiset tietolähteet:

Hoitoaikaa varatessa asiakkaasta tallennetaan yllämainitut tiedot ulkopuolisen palveluntarjoajan palveluun. Nämä tiedot antaa asiakas. Muussa tapauksessa käyttäjästä ei kerätä henkilötietoja. Verkkosivuilla käytetään evästeitä (cookies) sivujen kävijäliikenteen seuraamiseksi.

Tietolähteet: Tietoja kerätään asiakkaalta alkuhaastattelun aikana täytettävästä lomakkeesta ja hoidoissa ilmenneissä hoitovasteista. Lomakkeeseen kirjataan kaikki tehdyt ja suunnitellut hoidot, ja hoidon kannalta oleelliset oheismyyntituotteet. Lomake siiretään sähköiseen muotoon Zimiton asiakaskortille, jonka jälkeen paperinen lomake tuhotaan. Tietojen käsittelemisessä käytettävät palvelimet ja muut tekniset apuvälineet ovat rekisterinpitäjän käyttämän ulkopuolisen palveluntarjoajan omistuksessa ja hallinnassa.

Tietojen luovutus: Rekisterin tietoja ei luovuteta Zimiton ulkopuolelle, muussa tapauksessa kuin asiakkaan kirjallisella suostumuksella ja vain jatkohoidon kannalta oleellisin tiedoin. Asiakkaalla on mahdollisuus nähdä omat tietonsa pyynnöstä. Tietoja kerrotaan tai luovutetaan ulkopuolisille vain lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, kuten asiakkaan omasta pyynnöstä tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.Tietoja säilytetään 10 vuotta asiakkaan kuoleman jälkeen.

Rekisterin suojaus: Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Zimiton järjestelmän käyttöoikeuksia. Rekisteri sijaitsee salasanoilla, palomuureilla ja muilla yleisesti käytössä olevilla keinoilla suojatussa ympäristössä, Suomessa, eikä ulkopuolisilla ole siihen pääsyä.

Tarkastusoikeus: Käyttäjällä on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna osoitteeseen: Zimito (y-tunnus: 1981913-9), Kuusitie 7 A 44 00270 Helsinki